Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Tıp Fakültesi Araştırma Etik Kurulları

Başvuru Formları

Ø  Başvuru Formları

Ø  - Ön Bilgi Formu

Ø - Biyoyararlanım / Biyoeşdeğerlik Çalışmaları Başvuru Formu 

Ø - Araştırma Bütçe Formu 

Ø - Biyolojik Materyal Transfer Formu 

Ø - Özgeçmiş Formu 

Ø  - Araştırma Ekibini İKU ve İLU Çerçevesinde Bilgilendirme Belgesi

Ø  - Düzeltme Formu