canlı destek

Biyoyararlanım/Biyoeşdeğerlik Araştırmalar Etik Kurul


Başvuru Formları

Ø  Başvuru Formları

Ø  - Ön Bilgi Formu

Ø - Biyoyararlanım / Biyoeşdeğerlik Çalışmaları Başvuru Formu www.titck.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Ø Araştırma Bütçe Formu. www.titck.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Ø - Biyolojik Materyal Transfer Formu www.titck.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Ø Özgeçmiş Formu. www.titck.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Ø  - Araştırma Ekibini İKU ve İLU Çerçevesinde Bilgilendirme Belgesi

Ø  - Düzeltme Formu


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ