canlı destek

Biyoyararlanım/Biyoeşdeğerlik Araştırmalar Etik Kurul


Toplantı Takvimi

EGE ÜNIVERSITESI TIP FAKÜLTESİ

BİYOYARARLANIM-BİYOEŞDEĞERLİK ARAŞTIRMALARI ETİK KURULU

Toplantı Tarihleri

(2022)

AYLAR

1.

TOPLANTI

2.

TOPLANTI

Ocak

12

26

Şubat

09

23

Mart

09

23

Nisan

06

20

Mayıs

11

25

Haziran

08

22

Temmuz

06

20

Ağustos

03

17

Eylül

07

21

Ekim

05

19

Kasım

02

16

Aralık

07

21

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ