canlı destek

Başvuru Formları

a. Başvuru Formu indirmek için tıklayınız.

b. Tıbbi Araştırmalar Etik Kurul (TAEK) Başvuru Kontrol Listesi indirmek için tıklayınız.

c. Araştırma Bütçe Formu. www.titck.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

d. Biyolojik Materyal Transfer Formu. www.titck.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

e. VERİ KULLANIMI HAKKINDA TAAHHÜTNAME Formu

Örnek Amaçlı TAEK Başvuru formu

 

BİLGİLENDİRMELER

TAEK Bilgilendirme Formu

 

DÜZELTMELER 

Kurulumuzca istenen düzeltmeler aşağıdaki Etik Kurul Düzeltme Formu  ekinde sunulmalıdır.

TAEK Düzeltme Formu

 

 

 

 

Duyuru:

TAEK toplantı günü/saati: 2 haftada bir Perşembe 12:30

 

Başvuru sırasında eksik belgesi olan dosyalara kayıt numarası verilmeyecektir.

Başvuru dosyası dijital olarak USB bellek ile iletilir (USB bellek arşive kaldırılacak, araştırıcıya geri verilmeyecektir).

TAEK ile ilgili konulara ilişkin telefon görüşmeleri saat 14:30 dan sonra yapılır.

Araştırma gönüllüleri Ege Üniversitesi  içinden ise ABD bilgilendirme yazısı eklenmesi gerekmektedir.

TAEK toplantısında görüşülen dosyalara ait kararlar, toplantıyı takip eden 5 iş günü sonunda sorumlu araştırıcıya bildirilir.

TAEK email adresi: egetaek@gmail.com

 

Yeni başvuru / Etik Kurul Kararı daha önce alınmış ancak  değişikliklere ait bilgilendirilme yazıları

Her hafta Pazartesi-Salı-Çarşamba günleri mesai bitimine kadar

Değerlendirilmiş başvurulara ait düzeltmelerin kabulü/itiraz cevapları

Toplantı olmayan haftalarda her gün mesai bitimine kadar

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ