EGE ÜNİVERSİTESİ

Tıp Fakültesi Araştırma Etik Kurulları

Başvuru Formları

a. Başvuru Formu indirmek için tıklayınız.

b. Araştırma Bütçe Formu. www.titck.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

c. Biyolojik Materyal Transfer Formu. www.titck.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Örnek Amaçlı TAEK Başvuru formu

 

BİLGİLENDİRMELER

TAEK Bilgilendirme Formu

 

DÜZELTMELER 

Kurulumuzca istenen düzeltmeler aşağıdaki Etik Kurul Düzeltme Formu  ekinde sunulmalıdır.

TAEK Düzeltme Formu

 

 

 

Duyuru:

1- Etik Kurul toplantı takviminden 3 gün önce başvuru sahiplerinin düzeltme dosyaları incelenip toplantı gündemine alınır. 

2TAEK toplantı takviminde yer alan toplantı sonrası:  3 iş günü içinde başvuru onayları ve 5 iş günü geçtikten sonra varsa başvuru dosyasına ilişkin düzeltme talepleri resmi olarak edys üzerinden Sorumlu Araştırmacıya gönderilmektedir.

3.Tıbbi Araştırmalar Etik Kuruluna başvuru ve düzeltme dosyaları, her gün saat 13.30 dan sonra kabul edilmektedir.

4. Sorular için  2134 nolu telefon her gün saat 14.30 dan sonra aranabilir.