canlı destek

İlaç Dışı Araştırmalar

Kök hücre araştırmaları, doku ve organ nakli araştırmaları, başvuruları için aşağıdaki formları doldurunuz.

Tüm başvuru dosyası içeriği USB Bellek (iade edilmeyecek) kaydedilerek başvuru dosyası ile birlikte sunulmalıdır. Eksik belgesi olan veya USB Bellek bulunmayan dosyalar değerlendirilmeden iade edilecektir.

Ø Form 01 - İlk Başvuru Üst Yazı

Ø Form 07 - Araştırma Bütçe Formu. www.titck.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Ø Form 12 - Özgeçmiş Formu. www.titck.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Ø Form 16 - İlaç Dışı Çalışmalar İçin Protokol Bilgileri

Ø Form 67-Asgari Bilgilendirilmis Gonullu Olur Formu Ornegi www.titck.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Ø Form 20 - Arşiv Materyali Kullanımı İçin Taahhütname

ØForm 02-Klinik Arastirmalar Basvuru Formu www.titck.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Ø Form 29 - Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kuruluna Başvurulara Beyan Formu (Uzmanlık tezleri veya akademik amaçlı araştırmalar için zorunludur.)

Ø Form 47 - Araştırma Ekibini IKU ve ILU Çerçevesinde Bilgilendirme Belgesi (Uzmanlık tezleri veya akademik amaçlı araştırmalar için zorunludur.)

DOKU VE HÜCRELER İLE İLERİ TIBBİ TEDAVİ ÜRÜNLERİ KLİNİK ARAŞTIRMALARI BAŞVURU FORMU

 

Aşağıda belirtilen araştırmalar için Tıbbi  Araştırmalar Etik Kurul linkindeki formları doldurunuz.

 1. Yönergenin 1. Maddede belirtilen kapsam içine giren tanımlayıcı, kesitsel, olgu-kontrol, kohort ve metodolojik (geçerlilik ve güvenirlik çalışmaları vb) araştırmaları,
 2. Niteliksel araşatırmaları,
 3. Yukarıda belirtilen kapsamla ilişkili olmak koşulu ile dosya ve görüntü kayıtları kullanılarak yapılacak retrospektif çalışmalar ve arşiv taramaları,
 4. Araştırma amaçlı olarak insandan elde edilecek olan kan, idrar, doku, görüntü gibi biyokimya, patoloji, mikrobiyoloji ve radyoloji koleksiyon materyallerinde veya rutin takip ve tedavi sırasında elde edilmiş ve arşivlenmiş patoloji ve radyoloji materyalleri ile yapılan araştırmaları,
 5. Ticari olarak elde edilenler dışındaki hücre ve doku materyali ile ilgili yapılacak invitro çalışmaları,
 6. Egzersiz gibi vücut fizyolojisi ile ilgili araştırmaları,
 7. Antropometrik ölçümlere dayalı olarak yapılacak araştırmaları,
 8. Sağlıklı kişide gıda veya gıda katkı maddeleriyle yapılacak olan ve bir tedaviye yönelik olmayan çalışmaları,
 9. Gen tedavisi klinik araştırmaları dışında kalan ve tanımlamaya yönelik olan genetik materyalle yapılacak çalışmaları,
 10. Verilen sağlık eğitiminin sonuçlarını ölçen araştırmaları,
 11. Beslenme ile ilgili araştırmaları,
 12. Yaşam alışkanlıklarının değerlendirilmesi araştırmaları gibi çalışmaları kapsar.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ