EGE ÜNİVERSİTESİ

Tıp Fakültesi Araştırma Etik Kurulları

İlaç araştırmalar

 1. İLAÇ ARAŞTIRMALARI İÇİN BAŞVURU FORMLARI

  Tüm başvuru dosyası içeriği CD’ye kaydedilerek başvuru dosyası ile birlikte sunulmalıdır. Eksik belgesi olan veya CD’si bulunmayan dosyalar değerlendirilmeden iade edilecektir.

  Ø Form 1 - Ön Bilgi Formu

  Ø Form 2 - Klinik ilaç araştırmaları başvuru formu. www.titck.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

  Ø Form 4 - Gözlemsel İlaç Çalışmaları İçin Başvuru Formu. www.titck.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

  Ø Form 6 - Protokol Bilgileri

  Ø Form 7 - Araştırma Bütçe Formu. www.titck.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

  Ø Form 9 - Yan Etki Değerlendirme Formu

  Ø Form 29 - Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kuruluna Başvurulara Beyan Formu

  Ø Form 67 - Asgari Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu (BGOF) Örneği www.titck.gov.tradresinden ulaşabilirsiniz.

  Ø Form 11 - Biyolojik Materyal Transfer Formu. www.titck.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

  Ø Form 12 - Özgeçmiş Formu. www.titck.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

  Ø Form 47 - Araştırma Ekibini IKU ve ILU Çerçevesinde Bilgilendirme Belgesi