Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Tıp Fakültesi Araştırma Etik Kurulları

İlaç araştırmalar

 1. İlaç/Sağlık Beyanlı Ürünler/ Yöntem  Araştırmaları

  1. İLAÇ/SAĞLIK BEYANLI ÜRÜNLER/ YÖNTEM  ARAŞTIRMALARI İÇİN BAŞVURU FORMLARI

  Tüm başvuru dosyası içeriği USB Bellek/CD’ye (iade edilmeyecek) kaydedilerek başvuru dosyası ile birlikte sunulmalıdır. Eksik belgesi olan veya USB Bellek/CD’si bulunmayan dosyalar değerlendirilmeden iade edilecektir.

  KAEK Araştırıcılar için İlk Başvuru Belge Kontrol Listesi

  Ø Form 1 - İlk Başvuru Üst Yazı

  Ø Form 2 - Klinik ilaç araştırmaları başvuru formu. www.titck.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

  Ø Form 4 - Gözlemsel İlaç Çalışmaları İçin Başvuru Formu. www.titck.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

  Ø Form 6 - Protokol Bilgileri

  Ø Form 7 - Araştırma Bütçe Formu. www.titck.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

  Ø Form 29 - Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kuruluna Başvurulara Beyan Formu(Uzmanlık tezleri veya akademik amaçlı araştırmalar için zorunludur.)

  Ø Form 67 - Asgari Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu (BGOF) Örneği www.titck.gov.tradresinden ulaşabilirsiniz.

  Ø Form 12 - Özgeçmiş Formu. www.titck.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

  Ø Form 47 - Araştırma Ekibini IKU ve ILU Çerçevesinde Bilgilendirme Belgesi (Uzmanlık tezleri veya akademik amaçlı araştırmalar için zorunludur.)