canlı destek

İlaç araştırmalar

 1. İlaç/Sağlık Beyanlı Ürünler/ Yöntem  Araştırmaları

  1. İLAÇ/SAĞLIK BEYANLI ÜRÜNLER/ YÖNTEM  ARAŞTIRMALARI İÇİN BAŞVURU FORMLARI

  Tüm başvuru dosyası içeriği USB Bellek (iade edilmeyecek) kaydedilerek başvuru dosyası ile birlikte sunulmalıdır. Eksik belgesi olan veya USB Bellek bulunmayan dosyalar değerlendirilmeden iade edilecektir.

  KAEK Araştırıcılar için İlk Başvuru Belge Kontrol Listesi

  Ø Form 1 - İlk Başvuru Üst Yazı

  Ø Form 2 - Klinik ilaç araştırmaları başvuru formu. www.titck.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

  Ø Form 4 - Gözlemsel İlaç Çalışmaları İçin Başvuru Formu. www.titck.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

  Ø Form 6 - Protokol Bilgileri

  Ø Form 7 - Araştırma Bütçe Formu. www.titck.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

  Ø Form 29 - Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kuruluna Başvurulara Beyan Formu(Uzmanlık tezleri veya akademik amaçlı araştırmalar için zorunludur.)

  Ø Form 67 - Asgari Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu (BGOF) Örneği www.titck.gov.tradresinden ulaşabilirsiniz.

  Ø Form 12 - Özgeçmiş Formu. www.titck.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

  Ø Form 47 - Araştırma Ekibini IKU ve ILU Çerçevesinde Bilgilendirme Belgesi (Uzmanlık tezleri veya akademik amaçlı araştırmalar için zorunludur.)


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ