canlı destek

Başvuru Koşulları

BAŞVURU KOŞULLARI

A.1. Kurulumuzun karar vermekle yükümlü olduğu araştırmalar aşağıda listelenmiştir:

 1. Yönergenin 1. Maddede belirtilen kapsam içine giren tanımlayıcı, kesitsel, olgu-kontrol, kohort ve metodolojik (geçerlilik ve güvenirlik çalışmaları vb) araştırmaları,
 2. Niteliksel araşatırmaları,
 3. Yukarıda belirtilen kapsamla ilişkili olmak koşulu ile dosya ve görüntü kayıtları kullanılarak yapılacak retrospektif çalışmalar ve arşiv taramaları,
 4. Araştırma amaçlı olarak insandan elde edilecek olan kan, idrar, doku, görüntü gibi biyokimya, patoloji, mikrobiyoloji ve radyoloji koleksiyon materyallerinde veya rutin takip ve tedavi sırasında elde edilmiş ve arşivlenmiş patoloji ve radyoloji materyalleri ile yapılan araştırmaları,
 5. Ticari olarak elde edilenler dışındaki hücre ve doku materyali ile ilgili yapılacak invitro çalışmaları,
 6. Egzersiz gibi vücut fizyolojisi ile ilgili araştırmaları,
 7. Antropometrik ölçümlere dayalı olarak yapılacak araştırmaları,
 8. Sağlıklı kişide gıda veya gıda katkı maddeleriyle yapılacak olan ve bir tedaviye yönelik olmayan çalışmaları,
 9. Gen tedavisi klinik araştırmaları dışında kalan ve tanımlamaya yönelik olan genetik materyalle yapılacak çalışmaları,
 10. Verilen sağlık eğitiminin sonuçlarını ölçen araştırmaları,
 11. Beslenme ile ilgili araştırmaları,
 12. Yaşam alışkanlıklarının değerlendirilmesi araştırmaları gibi çalışmaları kapsar.

 

A.2. Kurulumuza yapılacak başvurularda araştırma ekibinden en az bir araştırmacının Ege Üniversitesi personeli olması gerekmektedir.

 

A.3. Başvuruda yer alması gereken belgeler aşağıdaki gibidir, eksik belgeli başvurular kabul edilmemektedir.

 

1.  TAEK Başvuru formu

2.Tıbbi Araştırmalar Etik Kurul Başvuru Kontrol Listesi

3. Çalışmanın yapılacağı Ana Bilim Dalı Akademik Kurulu veya ABD Başkanı izin yazısı ( hasta verisi kullanımı durumunda, EÜTF içi çalışmalar için)

 4.  Bütçe formu                                                                       (Bütçe yoksa 0 TL olarak belirtilmeli, destekleyici bölümü boş bırakılmalıdır)

5. Biyolojik Materyal Transfer Formu                                                                               (Gerekiyorsa)            

 6. Arşiv materyali formu                                                                                                          (Gerekiyorsa)                                   

 7. Veri toplama form/ölçek/anket/olgu rapor formu                 (Formda olgu adı-soyadı olmamalıdır, no olarak bildirilebilir)

  8. Bilgilendirilmiş olur formu                                                    (Çocuk olgular için yaş gruplarına uygun ve ebeveyn onay formu dahil doldurulmalı, çocuğa veya hastaya yönelik dil kullanılmalı )

  9. Tüm araştırmacıların imzalı özgeçmişleri                             (YÖKSİS, AVESİS formatı veya başvuru formunun sonunda yer alan format kullanılabilir)

 10. Varsa, ilanlar                                                                          

11. USB bellek (Tüm belgeler Word formatında)                     (TAEKda saklanacaktır, başvuru dosyasında bulunan tüm belgelerin flash bellekte karşılığı olduğu kontrol edilmelidir)

 

 

Duyuru:

TAEK toplantı günü/saati: 2 haftada bir Perşembe 12:30

Başvuru sırasında eksik belgesi olan dosyalara kayıt numarası verilmeyecektir.

Başvuru dosyası dijital olarak USB bellek ile iletilir (USB bellek arşive kaldırılacak, araştırıcıya geri verilmeyecektir).

TAEK ile ilgili konulara ilişkin telefon görüşmeleri saat 14:30 dan sonra yapılır.

Araştırma gönüllüleri Ege Üniversitesi  içinden ise ABD bilgilendirme yazısı eklenmesi gerekmektedir.

TAEK toplantısında görüşülen dosyalara ait kararlar, toplantıyı takip eden 5 iş günü sonunda sorumlu araştırıcıya bildirilir.

TAEK email adresi: egetaek@gmail.com

 

Yeni başvuru / Etik Kurul Kararı daha önce alınmış ancak  değişikliklere ait bilgilendirilme yazıları

Her hafta Pazartesi-Salı-Çarşamba günleri mesai bitimine kadar

Değerlendirilmiş başvurulara ait düzeltmelerin kabulü/itiraz cevapları

Toplantı olmayan haftalarda her gün mesai bitimine kadar

 

 

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ