EGE ÜNİVERSİTESİ

Tıp Fakültesi Araştırma Etik Kurulları

Başvuru Koşulları

BAŞVURU KOŞULLARI

A.1. Kurulumuzun karar vermekle yükümlü olduğu araştırmalar aşağıda listelenmiştir:

 1. Yönergenin 1. Maddede belirtilen kapsam içine giren tanımlayıcı, kesitsel, olgu-kontrol, kohort ve metodolojik (geçerlilik ve güvenirlik çalışmaları vb) araştırmaları,
 2. Niteliksel araşatırmaları,
 3. Yukarıda belirtilen kapsamla ilişkili olmak koşulu ile dosya ve görüntü kayıtları kullanılarak yapılacak retrospektif çalışmalar ve arşiv taramaları,
 4. Araştırma amaçlı olarak insandan elde edilecek olan kan, idrar, doku, görüntü gibi biyokimya, patoloji, mikrobiyoloji ve radyoloji koleksiyon materyallerinde veya rutin takip ve tedavi sırasında elde edilmiş ve arşivlenmiş patoloji ve radyoloji materyalleri ile yapılan araştırmaları,
 5. Ticari olarak elde edilenler dışındaki hücre ve doku materyali ile ilgili yapılacak invitro çalışmaları,
 6. Egzersiz gibi vücut fizyolojisi ile ilgili araştırmaları,
 7. Antropometrik ölçümlere dayalı olarak yapılacak araştırmaları,
 8. Sağlıklı kişide gıda veya gıda katkı maddeleriyle yapılacak olan ve bir tedaviye yönelik olmayan çalışmaları,
 9. Gen tedavisi klinik araştırmaları dışında kalan ve tanımlamaya yönelik olan genetik materyalle yapılacak çalışmaları,
 10. Verilen sağlık eğitiminin sonuçlarını ölçen araştırmaları,
 11. Beslenme ile ilgili araştırmaları,
 12. Yaşam alışkanlıklarının değerlendirilmesi araştırmaları gibi çalışmaları kapsar.

 

A.2. Kurulumuza yapılacak başvurularda araştırma ekibinden en az bir araştırmacının Ege Üniversitesi personeli olması gerekmektedir.

 

A.3. Başvuru sırasında dosya ekinde yer alan CD’ye tüm belgeler Word belgesi olarak aktarılmalıdır. Tüm başvuru dosyası içeriği CD’ye kaydedilerek başvuru dosyası ile birlikte sunulmalıdır. Eksik belgesi olan veya CD’si bulunmayan dosyalar değerlendirilmeden iade edilecektir.

 

A.4. Başvuru dosyaları web sayfamızda yer alan güncel formlar ( Bütçe Formu, Başvuru Formu vb) dikkate alınarak hazırlanmalıdır.

 

Duyuru:

1- Etik Kurul toplantı takviminden 3 gün önce başvuru sahiplerinin düzeltme dosyaları incelenip toplantı gündemine alınır. 

2TAEK toplantı takviminde yer alan toplantı sonrası:  3 iş günü içinde başvuru onayları ve 5 iş günü geçtikten sonra varsa başvuru dosyasına ilişkin düzeltme talepleri resmi olarak edys üzerinden Sorumlu Araştırmacıya gönderilmektedir.

3.Tıbbi Araştırmalar Etik Kuruluna başvuru ve düzeltme dosyaları, her gün saat 13.30 dan sonra kabul edilmektedir.

4. Sorular için  2134 nolu telefon her gün saat 14.30 dan sonra aranabilir.