canlı destek

Kurul Üyeleri

 

 

Unvanı

Adı Soyadı

Uzmanlık Alanı

Çalıştığı Kurum

Cinsiyet

 1.  

Doç. Dr.

Neslihan KARACA

Başkan

Çocuk İmmünoloji Ve Alerji

E.Ü. Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Çocuk İmmünoloji Ve Alerji BD

K

 1.  

Prof. Dr.

Şafak TANER

Başkan Yardımcısı

Halk Sağlığı

E.Ü. Tıp Fakültesi

Halk Sağlığı AD.

K

 1.  

Prof. Dr.

Aytül Zerrin SİN

Üye

İmmnünoloji ve Alerji

E.Ü. Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları AD.

İmmünoloji ve Alerji BD

 

K

 1.  

Prof. Dr.

Emine Serra KAMER

Üye

Radyasyon Onkolojisi

E.Ü. Tıp Fakültesi

Radyasyon Onkolojisi AD

K

 1.  

Prof. Dr.

Mine DÜNDAR ÇÖMLEKOĞLU

Üye

Protetik Diş Tedavisi

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

K

 1.  

Prof. Dr.

Özen ÖNEN SERTÖZ

Üye

Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları

E.Ü. Tıp Fakültesi

Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları AD.

K

 1.  

Prof. Dr.

Çağatay ÜSTÜN

Tıp Tarihi ve Etik

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

E

 1.  

Prof. Dr.

Cengiz CEYLAN

Üye

İç Hastalıkları AD.

SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İç Hastalıkları AD. Hematoloji BD

E

 1.  

Doç. Dr.

Erdal BİNBOĞA

Üye

Biyofizik

E.Ü. Tıp Fakültesi

Biyofizik AD.

E

 1.  

Doç. Dr.

İpek KAPLAN BULUT

Üye

Çocuk Nefroloji

E.Ü. Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Çocuk Nefroloji BD

K

 1.  

Uzm. Dr.

Hilal EROL

(Bildirimlerden Sorumlu Üye)

Tıbbi Farmakoloji

E.U. Tıp Fakültesi

Tıbbi Farmakoloji AD.

K

 1.  

Uzm. Eczacı

Ebru BEDIR Üye

Eczacı

E.U. Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AD.

 

K

 1.  

Avukat

Mehmet ÖGET

Üye

Hukuk

Serbest

E

 1.  

 

Füsun ÇAĞATAY
Üye

Sağlık Meslek Mensubu Olmayan

Serbest

KEge Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ