canlı destek

Biyoyararlanım/Biyoeşdeğerlik Araştırmalar Etik Kurul


Kurul Üyeleri

ÜYE LİSTESİ

 

 

Sıra No

Unvanı / Adı / Soyadı

Uzmanlık Dalı

Kurumu

Cinsiyeti

1

Pro. Dr. Işık ÖZGÜNEY/ Başkan

Farmasötik Teknoloji

E. Ü. Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji

K

2

Prof. Dr. Murat OLUKMAN

 

Tıbbi Farmakoloji

E. Ü. T. F. Tıbbi Farmakoloji Anabilim Bilim Dalı

E

3

Prof. Dr. Güray SAYDAM
 

Onkoloji

E. Ü. T. F. Tıbbi Hematoloji Bilim Dalı

E

4

Prof. Dr. Osman ZEKİOĞLU

Patoloji

E. Ü. T. F. Patoloji Anabilim Dalı

E

5

Prof. Dr. Yasemin AKÇAY

Tıbbi Biyokimya

E. Ü. T. F. Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

K

6

Prof. Dr. Özlem SÖĞÜT/ Başkan Yardımcısı

Analitik Kimya

E. Ü. Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Böl. Analitik Kimya Anabilim Dalı

K

7

Prof. Dr. Serir ÖZKAN

Göğüs Hastalıkları

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi

K

8

Doç. Dr. Timur KÖSE

Biyoistatiktik

E. Ü. T. F. Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı

E

9

Doç. Dr. Işıl ERGİN/ Bilgilendirmelerden Sorumlu

Halk Sağlığı

Ege Üniversitesi Halk Sağlığı AD.

K

10

Doç. Dr. Zeynep ŞENYİĞİT

Eczacı

Katip Çelebi Üniversitesi Farmasötik Teknoloji AD

K

11

Av. Akın DAĞ

Hukuk

E. Ü. Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme

Müdürlüğü

E

12

Nur AKYOL

 

Mühendis

Emekli

K

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ