EGE ÜNİVERSİTESİ

Tıp Fakültesi Araştırma Etik Kurulları

Bilgilendirmeler

Bilgilendirme Formu (Form 15) için aşağıdaki linke tıklayınız:

Form 15 - Etik Kurul Biligilendirme Formu(3).doc

Çalışmalara ait her türlü bilgilendirme (Örneğin protokol değişiklikleri, Güvenlilik raporları, altı aylık bildirim raporları, sonuç formu, araştırıcı bildirimleri…) ve yazışma (örneğin yardımcı araştırıcı katılımları… ) Etik Kurul Bilgilendirme Formu” ekinde sunulmalıdır.

Ekte bulunan belgeler Etik Kurul Bilgilendirme Formu’nun “Değerlendirilmesi istenen belgeler” bölümüne eklenmeli, varsa tarih ve versiyonları belirtilmelidir.

Düzeltme Formu (Form 18) için aşağıdaki linke tıklayınız:

Form18Duzeltme_Formu.doc

Kurulumuza sunulmuş bilgilendirmelerin ve ilk başvuru dosyalarının Kurulumuzca değerlendirilmesi sonucu talep ettiğimiz düzenlemeler, tarafınızdan yapılarak “Etik Kurul Düzeltme Formu” ekinde sunulmalıdır.

Başvurunuzla ilgili eksik bildirim yazısı üzerindeki karar numarası, form üzerinde bulunan “İlgili Eksik Mektubunun Karar Numarası” bölümünde mutlaka yer almalı ve bildirilen eksiklikler doğrultusunda yeniden düzenlenen belgeler “Değerlendirilmesi istenen belgeler” bölümünde listelenmeli, varsa tarih ve versiyonları belirtilmelidir.

Ø  İLAÇ ARAŞTIRMALARI İÇİN BİLGİLENDİRMELER

Tüm bilgilendirmeler, Etik Kurul Bilgilendirme  Formu (Form 15) ekinde sunulmalıdır.

Ø Form 22 - Klinik İlaç Araştırmaları İçin Değişiklik Formu. www.titck.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Ø Form 23 - Sonlanım Bildirim Formu. www.titck.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Ø Form 24 - Yıllık Bildirim Formu. www.titck.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Ø Form 25 - Gözlemsel İlaç Araştırmaları Sonlandırım Bildirim Formu. www.titck.gov.tradresinden ulaşabilirsiniz.

Ø Form 48 - Klinik İlaç Araştırmaları Önemli Değişiklik Başvuru Formu. www.titck.gov.tradresinden ulaşabilirsiniz.

Ø Form 59 - Klinik Araştırma Görevlendirme Başvuru Formu. www.titck.gov.tradresinden ulaşabilirsiniz.

Ø Form 51 - Gözlemsel İlaç Çalışmaları Değişiklik Başvuru Formu. www.titck.gov.tradresinden ulaşabilirsiniz.

Ø Form 52 - Gözlemsel İlaç Araştırmaları Yıllık Bildirim Formu. www.titck.gov.tradresinden ulaşabilirsiniz.

Ø Form 53 - Klinik İlaç Araştırmaları Önemli Değişiklik Başvuru Formu (Uzmanlık Tezleri ve/Veya Akademik Amaçlı Olarak Yapılacak). www.titck.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Ø Form 54 - Gözlemsel İlaç Çalışmaları Önemli Değişiklik Başvuru Formu.www.titck.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Ø Form 58 - Gözlemsel İlaç Çalışmaları Görevlendirme Başvuru Formu. www.titck.gov.tradresinden ulaşabilirsiniz.

Ø  İLAÇ DIŞI ARAŞTIRMALARI İÇİN BİLGİLENDİRMELER

Tüm bilgilendirmeler, Etik Kurul Bilgilendirme  Formu (Form 15) ekinde sunulmalıdır.

Ø Form 21 - Sonuç Rapor Formu-İlaç Dışı (Sağlık Bakanlığı izni gerektirmeyen).

Ø Form 32 - Yıllık Bildirim Formu-İlaç Dışı( Sağlık Bakanlığı izni gerektirmeyen) .

Ø  TIBBİ CİHAZ ARAŞTIRMALARI İÇİN BİLGİLENDİRMELER

Tüm bilgilendirmeler, Etik Kurul Bilgilendirme  Formu (Form 15) ekinde sunulmalıdır.

Ø Form 61 - Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları Değişiklik Bildirim Formu. www.titck.gov.tradresinden ulaşabilirsiniz.

Ø Form 62 - Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları Sonlandırım Bildirim Formu.www.titck.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Ø Form 63 - Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları Yıllık Bildirim Başvuru Formu.www.titck.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Ø Form 64 - Gözlemsel Tıbbi Cihaz Çalışmalarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Başvuru Formu. www.titck.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Ø Form 65 - Tıbbi Cihazlar İle Yapılan Gözlemsel Çalışmalar İçin Sonlanım Bildirim Formu. www.titck.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Ø Form 66 - Tıbbi Cihazlar İle Yapılan Gözlemsel Çalışmalar İçin Yıllık Bildirim Formu.www.titck.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.