canlı destek

Bilgilendirmeler

Çalışmalara ait her türlü bilgilendirme (Örneğin protokol değişiklikleri, güvenlilik raporları, altı aylık bildirim raporları, sonuç formu, araştırıcı bildirimleri, yardımcı araştırıcı katılımları …) ilgili üst yazı ekinde sunulmalıdır.

Bilgilendirme Üst Yazı(1) (Protokol, Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur formu, Sigorta, Bütçe, Sonlanım vb) bildirimi

Bilgilendirme Üst Yazı(3)-CAO bildirimi

Bilgilendirme Üst Yazı(4)-6 aylık SUSAR bildirimi

Bilgilendirme Üst Yazı(5)-DSUR bildirimi

Bilgilendirme Üst Yazı(2) Personel bildirimi

 

Düzeltme Formu (Form 18) için aşağıdaki linke tıklayınız:

Form18Duzeltme_Formu.doc

Kurulumuza sunulmuş bilgilendirmelerin ve ilk başvuru dosyalarının Kurulumuzca değerlendirilmesi sonucu talep ettiğimiz düzenlemeler, tarafınızdan yapılarak “Etik Kurul Düzeltme Formu” ekinde sunulmalıdır.

Başvurunuzla ilgili eksik bildirim yazısı üzerindeki karar numarası, form üzerinde bulunan “İlgili Eksik Mektubunun Karar Numarası” bölümünde mutlaka yer almalı ve bildirilen eksiklikler doğrultusunda yeniden düzenlenen belgeler “Değerlendirilmesi istenen belgeler” bölümünde listelenmeli, varsa tarih ve versiyonları belirtilmelidir.

Ø  İLAÇ ARAŞTIRMALARI İÇİN BİLGİLENDİRMELER

Tüm bilgilendirmeler, üst yazı ekinde sunulmalıdır.

KAEK Araştırıcılar için Bilgilendirmeler Belge Kontrol Listesi 

 

Ø Form 22 - Klinik İlaç Araştırmaları İçin Değişiklik Formu. www.titck.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Ø Form 23 - Sonlanım Bildirim Formu. www.titck.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Ø Form 24 - Yıllık Bildirim Formu. www.titck.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Ø Form 48 - Klinik İlaç Araştırmaları Önemli Değişiklik Başvuru Formu. www.titck.gov.tradresinden ulaşabilirsiniz.

Ø Form 59 - Araştırma Çalışmalarda Personel Görevlendirme Başvuru Formu. www.titck.gov.tradresinden ulaşabilirsiniz.

Ø Form 51 - Gözlemsel İlaç Çalışmaları Değişiklik Başvuru Formu. www.titck.gov.tradresinden ulaşabilirsiniz.

Ø Form 54 - Gözlemsel İlaç Çalışmaları Önemli Değişiklik Başvuru Formu.www.titck.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Ø  İLAÇ DIŞI ARAŞTIRMALARI İÇİN BİLGİLENDİRMELER

Tüm bilgilendirmeler, üst yazı ekinde sunulmalıdır.

Ø Form 21 - Sonuç Rapor Formu-İlaç Dışı (Sağlık Bakanlığı izni gerektirmeyen).

Ø Form 32 - Yıllık Bildirim Formu-İlaç Dışı( Sağlık Bakanlığı izni gerektirmeyen) .

Ø  TIBBİ CİHAZ ARAŞTIRMALARI İÇİN BİLGİLENDİRMELER

Tüm bilgilendirmeler, üst yazı ekinde sunulmalıdır.

Ø Form 61 - Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları Değişiklik Bildirim Formu. www.titck.gov.tradresinden ulaşabilirsiniz.

Ø Form 62 - Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları Sonlandırım Bildirim Formu.www.titck.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Ø Form 63 - Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları Yıllık Bildirim Başvuru Formu.www.titck.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Ø Form 64 - Gözlemsel Tıbbi Cihaz Çalışmalarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Başvuru Formu. www.titck.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Ø Form 65 - Tıbbi Cihazlar İle Yapılan Gözlemsel Çalışmalar İçin Sonlanım Bildirim Formu. www.titck.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Ø Form 66 - Tıbbi Cihazlar İle Yapılan Gözlemsel Çalışmalar İçin Yıllık Bildirim Formu.www.titck.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ